Motionera mera

Nu har jag varit på Liberalernas årsmöte. Där hade man för första gången på länge fått in två motioner att fundera över.

Den första var:

**************************************************

Motion till årsmöte i Liberalerna Uppsala Kommunförening

den 2 februari 2019

Jag föreslår att kommunföreningen under det kommande året anordnar ett möte öppet för allmänheten med rubriken

Kvinnors roll i klansamhällen.

Vid ett sådant möte bör representanter för organisationer som GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime), VHEK (Varken Hora eller Kuvad) och TRIS (Tjejers Rätt I Samhället) bjudas in att medverka.

En målsättning för ett sådant möte bör vara att bilda en arbetsgrupp som främst bör bestå av kvinnor som själva upplevt klansamhällen.

Uppsala den 24 januari 2019

Sten Kaijser

********************************************************

Den andra var:

********************************************************

Motion till årsmöte i Liberalerna Uppsala Kommunförening

Jag föreslår att kommunföreningen tillsätter en intern arbetsgrupp med uppgift att granska det vetenskapliga underlaget för kommunens (och i förlängningen Sveriges) klimatpolitik.

Uppsala den 24 januari 2019

Sten Kaijser

*********************************************************

Båda motionerna åtföljdes av förklarande bilagor enligt följande:

*********************************************************

Bilaga till motion om kvinnor i klansamhällen.

Jag har i många år varit minst en gång i veckan i Gottsundaskolan där jag deltagit i matematik-lektioner. Det som slagit mig där och annorstädes är att de unga invandrarflickorna arbetar hårt för att lyckas i sina studier och för att därigenom komma in i det svenska samhället.

Medan många, såväl i massmedia som i sociala medier och även på bloggar förfasar sig över vad de unga männen gör och därför ger uttryck för en stor pessimism om Sveriges framtid så ser jag istället på de unga kvinnorna och det de gör. Jag är därför mycket mer optimistisk än många andra.

Jag anser att det är uppenbart att den feministiska vänstern har svikit invandrarkvinnorna. Det märks bland annat på att starka invandrarkvinnor som Nalin Pekgul och Amineh Kakabaveh setts som problematiska i vänsterpartierna eftersom de utmanat de män som partierna valt att samarbeta med. Jag anser därför att det är viktigt att Liberalerna istället tar vara på Gulan Avci och gärna ger henne en ännu mer framträdande roll i partiet.

Jag är besviken på Liberalerna som inte tagit vara på de stora möjligheter som finns att bli det parti som inte vänder sig till männen utan som aktivt på alla tänkbara sätt arbetar för att stödja de kvinnor som lever under hedersförtryck.

Genom att, som jag föreslår, rubricera mötet i termer av klansamhällen så undviker man att mötet ses som riktat mot vissa länder eller vissa religioner. Det finns exempelvis kristna ifrån olika länder i mellanöstern som vittnat om att även de lever i klansamhällen med hedersförtryck.

Jag kan tillägga att ”ett möte” kan kallas för ett seminarium eller en studiedag – huvudsaken är att det är öppet även för kvinnor och män som inte är medlemmar i Liberalerna.

Jag närvarade vid Kransnedläggningen vid Fadime Sahindals grav den 21 januari. Där sade Sara Mohamad bland annat att ord utan handling är bara luft. Hon sade också att just de som skriker högst om alla människors lika värde har svikit de många kvinnor i Sverige som är utsatta för hedersförtryck.

Jag tror inte att det är förslag uppifrån som är verkningsfullast när det gäller kvinnor under hedersförtryck. Vi ser redan att de unga kvinnorna utbildar sig och det de behöver är främst uppmuntran och förebilder.

Avslutningsvis vill jag bara nämna att medan vänsterpartierna är rädda för att förlora röster bland invandrare så har Liberalerna (nästan) ingenting att förlora. Vi är små i förorterna och kan vi få kvinnors röster så kan vi bli mångdubbelt större där.

Eftersom vänstern svikit kvinnorna har Liberalerna en historisk chans att bli det naturliga valet för alla de kvinnor som vill komma bort från kvinnoförtrycket i klansamhällen.

Sten Kaijser

******************************************************************

Bilaga till motion om arbetsgrupp för att studera det vetensakpliga underlageet för kommunens klimatpolitik.

Jag är väl medveten om att klimatfrågan är något av en helig ko i den svenska politiska debatten. Jag föreslår därför just nu inga utåtriktade aktiviteter. Däremot vill jag ge en del fakta för att visa att klimatfrågan inte är fullt så enkel som den vanligen framställs i de stora svenska medierna, SVT, SR, Bonniers och Schipsted.

Jag börjar med Sveriges situation och Sveriges roll. Till att börja med så tror jag att de flesta svenskar inser att för Sveriges del skulle ett varmare klimat enbart vara av godo. En grad varmare motsvarar i stort sett en flytt 10 mil söderut. Det skulle också innebära en vecka tidigare vår och en vecka senare vinter.

Att svenska politiker och svenska medier tar så allvarligt på klimatfrågan beror därför på att vi tror att en uppvärmning kommer att drabba fattiga länder hårt. Det kan därför vara intressant att se hur en del av dessa fattiga länder hanterar klimatfrågan.

Vi kan börja med Kina som velat att profilera sig som ett land som tar ansvar i klimatfrågan och som ställt sig bakom Parisöverenskommelsen. Det bör då påpekas att i denna så ges Kina full rätt att öka sin användning av fossila bränslen fram till 2030, så att för närvarande innebär den överenskommelsen inga restriktioner alls för Kina.

Det brukar nämnas att Kina satsat mycket på förnybar energi och de har exempelvis tjänat stora pengar på att vara totalt dominerande på världsmarknaden för solpaneler. Det det talas mindre om är att Kina också bygger ett stort antal kolkraftverk både i Kina och i andra länder. När Världsbanken på grund av påtryckningar ifrån miljöorganisationer inte ville stödja byggande av kolkraftverk i Afrika eller Sydasien så öppnades dörren för Kina att komma in istället – en möjlighet som de tacksamt tagit vara på. Jag har läst olika uppgifter om hur många kolkraftverk som för närvarande byggs i världen men jag har läst en uppgift om att det bara i Kina och Indien byggs 1600. Kina har också beslutat att ta bort alla subventioner för förnybar elproduktion.

Man kan fråga sig varför länder som Kina, Indien, Indonesien med flera satsar stort på kolkraftverk och annan elproduktion som baseras på fossila bränslen. Tror de inte på klimathotet? Det är svårt att svara på, men uppenbart är att de anser att en säker elproduktion är en betydligt angelägnare uppgift. Till saken hör också att de klimatmodeller som IPCC använder sig av inte förutser någon stor uppvärmning i de delar av världen som är varma, utan om det blir en fortsatt uppvärmning så kommer den främst att infalla i länder som kommer att gynnas av ett varmare klimat.

Jag tror att inte bara alla svenskar som gärna reser till varmare länder när de får chansen, utan även svenska medier och politiker är väl medvetna om att ett varmare klimat enbart skulle vara till fördel för Sverige, så att syftet med den svenska klimatpolitiken är därför att vara ett oegennyttigt föredöme för andra länder. Finns det någon grund för en sådan förhoppning?

Mitt svar på den frågan är nej, nej och åter nej. Sverige har unika möjligheter. Vi har en i förhållande till vår folkmängd ganska tor skogsareal och vi har god tillgång på vattenkraft. De enda länder som ens skulle kunna ta efter vad som görs i Sverige är, såvitt jag kan förstå, Norge, Kanada och möjligen Förenta Staterna. I Europa finns det inget annat land som har den minsta chans att följa Sveriges exempel.

Jag vill avsluta med att nämna att den mest påtagliga effekten av att koldioxidhalten i atmosfären stigit är att jorden blivit grönare. Öknarna krymper och skördarna ökar. Ännu för 30 år sedan fanns begreppet ”det holocena optimit” om den tid för 10 till 8 tusen år sedan då jordens klimat var som varmast efter den senaste istiden. Efter detta optimum brukar det talas om den minoiska värmeperioden, den romerska värmeperioden och den medeltida värmeperioden. Alla dessa var varmare än den nutida. Varma perioder har alltid varit gynnamma för livet på jorden. Detta gällde innan det fanns människor på jorden men också i människans tidevarv.

Sten Kaijser

*****************************************************************

Naturligtvis beslöt årsmötet att den första motionen skulle antas medan den andra skulle avslås.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: