Inför sommaren

Kära vänner, kära läsare,

jag tror att de flesta som redan hittat till min blogg är mina vänner, och om ni inte redan är det så ser jag er som det. Anledningen till att jag startat denna blogg är naturligtvis att jag vill delta i samhällsdebatten.

Men att man lägger ut texter på nätet innebär ju naturligtvis inte att de blir lästa. Jag vill därför be er, att om ni tycker att en text är läsvärd att ni delar den på lämpligt socialt medium.

Detta om detta. Samtidigt inser jag naturligtvis att den här tiden, just när sommaren börjar, kanske är den sämsta möjliga tiden att starta en blogg. Jag kommer att vara rörlig och eftersom det tydligen är så att jag måste godkänna eventuella kommentarer så kan det hända att en del sådana blir liggande alldeles för länge innan de godkänns.

Jag tror dessutom att sommaren är en tid då det inte är lika många som följer bloggar över huvud taget, och därför tänker jag vara sparsam med inlägg de närmaste månaderna. Jag kommer dock att dela eventuella inlägg på min egen och kanske några vänners facebooksida. Kommer det något inlägg kan ni få veta det utan att gå in på OptimiSTEN.

Innan sommaren kommer igång på riktigt vill jag dock återkomma till en diskussion som jag hade med UNT:s nye chefredaktör Kalle Sandhammar under vintern. Vad det handlade om var vad som menas med god journalistik varvid jag ansåg att två för mig viktiga honnörsord fattades Sandhammars första artikel. Det var begreppen hederlig journalistik och konsekvensneutral journalistik.

Det började med att KS skrev en artikel i UNT den 31 januari med rubriken Detta är en klick-rubrik.

(https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=false&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fwww.unt.se%2fnyheter%2fuppsala%2fdetta-ar-en-klick-rubrik-4524776.aspx&callback=http%3a%2f%2fwww.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx) som tyvärr finns bakom en betalvägg. Det kostar dock bara 1 krona för den första månadens prenumeration.

Jag svarade på den artikeln varpå Kalle Sandhammar svarade igen med Unt publicerar fakta

(https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fwww.unt.se%2fasikt%2fdebatt%2funt-publicerar-fakta-4547855.aspx&callback=http%3a%2f%2fwww.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx)

som återigen finns bakom en betalvägg. I den artikeln kritiseras min artikel varpå jag svarar igen.

Det som då hände var att mitt svar publicerades i avkortat skick. Det mesta av budskapet fanns kvar, men de exempel som jag tagit fram för att stärka mina argument kom inte med.

Det publicerade svaret finns på

(https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fwww.unt.se%2fasikt%2fdebatt%2fvagen-till-helvetet-ar-kantad-av-goda-foresatser-4555070.aspx&callback=http%3a%2f%2fwww.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx)

återigen bakom betalvägg.

Här följer mitt fullständiga svar på Kalle Sandhammars artikel varvid några i den publicerade versionen borttagna meningar är markerade

***********************************************************************

Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser

Den 31 januari skrev Upsala Nya Tidnings chefredaktör och ansvarige utgivare en artikel, där huvudpunkten var att god journalistik ska ha läsaren i centrum. Jag skrev en kommentar till den artikeln där jag betonade två begrepp som jag anser vara viktiga nämligen hederlig journalistik och konsekvensneutralitet. Det gläder mig att Kalle Sandhammar i ett svar på min artikel den 14 februari instämmer i att detta är viktiga begrepp.

Jag vill betona att även om min artikel skrevs som ett svar så var den på intet sätt riktad vare sig mot Upsala Nya Tidning eller mot Kalle Sandhammar; exempelvis har jag aldrig upplevt att journalister på UNT använt sig av det jag kallar ohederlig journalistik.

Däremot är Kalle Sandhammar kritisk mot fortsättningen av min artikel, där han bland annat efterlyser en källhänvisning till påståendet att västvärldens medier har drabbats av en förtroendekris. Tyvärr måste jag göra honom besviken i det avseendet – mitt yrkesområde har varit matematik, och för matematiker är det argumenten som är det väsentliga, inte varifrån de är hämtade. Mitt svar är därför att jag inte förstår varför KS har skrivit ett flertal artiklar för att försvara den tidning som han är ansvarig utgivare för, om han inte – redan före min artikel – hade känt ett behov.

När journalister känner ett behov av att tala om att de gör ett bra arbete så är det något som oroar mig. För några år sedan var detta en självklarhet som inte behövde sägas.

Kalle Sandhammar skriver också att UNT:s nyhetsredaktion publicerar det som är sant och relevant och som bedöms ha ett nyhetsmässigt värde för tidningens läsare. Jag betvivlar inte att det som står är sant och inte heller att det är relevant och mycket av det har naturligtvis ett nyhetsmässigt värde för de flesta av UNT:s läsare. Men det finns ett engelskt begrepp – the truth, the whole truth and nothing but the truth. När det gäller den första och den tredje punkten har jag inga invändningar, men när det gäller den andra kan jag ibland ställa mig frågande.

I min artikel talar jag om att jag är kritisk mot den förda klimatpolitiken och exemplifierar med att svenska staten subventionerat att det som kunde ha blivit mat åt hungriga människor istället använts för att göra sprit för törstiga bilar. [ ej publicerat Jag påpekar också att det stått väldigt lite i svenska medier om att stora delar av Europa har drabbats av en ovanligt svår vinter, där många människor frusit ihjäl, medan man varit snabb med att rapportera om det någonstans är ovanligt varmt. Enligt min åsikt är det både relevant och av nyhetsmässigt värde att berätta när stora delar av Europa drabbas av en köldvåg och människor fryser ihjäl t.o.m. I Grekland. Jag anser också att det borde vara av intresse för UNT:s läsare att någon gång få veta att jordens öknar krymper och att jorden (enligt satellitmätningar) blivit minst 10% grönare (detta åtminstone delvis på grund av att koldioxidhalten i atmosfären stigit).]

Jag är fullt på det klara med att ingen tidning kan publicera allt som förekommer i nyhetsflödet, men när Kalle Sandhammar skriver att man publicerar det som är relevant och har ett nyhetsmässigt värde så är detta en subjektiv bedömning. Före tillkomsten av Internet krävdes det ofta tillgång till utländska media för att kunna avgöra om en svensk nyhetsredaktion valt ut de mest relevanta nyheterna – idag är det många som själva skaffar sig annan information. Denna extra information må vara sann eller falsk, de som inte litar på medier är inte alltid de som är bäst på källkritik; problemet är att de nu har en möjlighet att söka information på nätet.

Jag har velat undvika att beröra frågor relaterade till migration och brottslighet, men jag vill ändå påpeka att det finns en avigsida med att hålla inne med vissa typer av upplysningar. Problemet är att många generellt tror att alla brottslingar är invandrare och att alla invandrare är likadana. [ej publicerat Hur många svenskar är exempelvis medvetna om att de invandrare som stod för den kanske mest kända kriminella organisationen – Södertäljenätverket är kristna. Idag vet de flesta att det finns två huvudinriktningar inom Islam, populärt kallade sunni och shia, men att, såvitt jag vet, ingen mot väst riktat terroristattack utförts av Shiamuslimer – är kanske inte lika välkänt. Enligt min uppfattning är sådan information relevant. ]

I en konfliktsituation tar vi alla gärna parti för den svagare parten men när nyheter ska presenteras så ska den inte vara partisk – inte ens om det är till förmån för den svagare parten. Mediers och journalisters önskan att stå på det godas sida kan lätt leda till en icke konsekvensneutral nyhetsförmedling. Det är denna önskan som rubriken ovan åsyftar.

Jag är väl medveten om att det är mycket dumt att debattera offentligt med en chefredaktör eftersom denne alltid får det sista ordet. I det här fallet, när min kritik egentligen inte var riktad vare sig mot Kalle Sandhammar eller UNT, utan mot medier och journalister i allmänhet, var det Kalle Sandhammar som i sitt svar riktade sig direkt mot mig och jag har därför inget annat val än att svara. Avslutningsvis vill jag än en gång betona att jag uppfattar UNT som en bra tidning och det är också den enda dagstidning som finns i vårt hus.

***********************************************************************

Jag känner mig en aning småaktig när jag tar upp en debatt som fördes för fyra månader sedan, men eftersom jag tyckte att när mina exempel var borttagna förlorade min artikel i slagkraft. Därför tar jag vara på möjligheten att utnyttja denna blogg för att ge en fullständigare version av  debatten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: